Πιεσόμετρα

Guardy

Guardy
Vivocare-Tags Guardy EN

Πιεσόμετρο - ΑΥΤΟΜΑΤΟ
Το Πιεσόμετρο "Guardy" μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 4 χρήστες και παρακολουθεί τον κίνδυνο της Υπέρτασης, σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ.

Handy

Handy "Ultra"
Vivocare-Tags Handy EN

Πιεσόμετρο - ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΚΑΡΠΟΥ
Handy "Ultra" is a wrist watch device which can be easily hand-carried and is therefore ideally suitable for mobile use.